V dětském a mateřském centru Duhový ráj nabízíme pohybové aktivity pro rodiče s dětmi od 2 měsíců do 6 let. Jednotlivé kroužky jsou rozdělené podle věku dítěte tak, abychom v malé skupince 10-13 dětí vždy ctili jejich aktuální vývojovou etapu. Cvičení jsou zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, využíváme senzitivních období pro získávání nových poznatků a pomáháme rozvíjet sociální zdatnost. Rodiče zde tráví aktivně a radostně čas se svými dětmi, získávají nové přátele. Sdílení zkušeností s péčí o děti jim pomáhá překonat i těžké chvíle, které s sebou občas rodičovství přináší.

 

 • +Miminka - 2-5 měsíců

  Naučíme maminky i tatínky baby masáž – dotek dává pocit tepla, jistoty a lásky. Jemná, hladivá masáž pomáhá odstranit poporodní trauma, působí na svalový, oběhový a lymfatický systém. Působí preventivně i léčebně a je vhodná pro děti každého věku. Při masáži se prohlubuje vztah a důvěra mezi rodiči a dětmi. Ukážeme koupání v koupacím kyblíku, budeme si povídat o kojení, výživě, cvičit, zpívat dětem a učit je první říkadla. Děti pravidelně prohlédne zkušená fyzioterapeutka. Ale hlavně zde naleznete prostor pro setkávání rodičů se stejně starými dětmi, můžete se podělit o své radosti i starosti.

 • +Mrňouskové 6-9 měsíců

  V maminčině náruči cvičíme s dětmi na fitballech, overballech, vozíme je na padáku a různé další aktivity, vše pro nácvik koordinace pohybu. Tančíme známé lidové tanečky a nezapomínáme ani na maminky. Zařazujeme cviky pro zpevnění pánevního dna a protažení celého těla tak, aby se po těhotenství a porodu opět vrátila fyzická i psychická kondice.

 • +Mazlíci 7-10 měsíců

  Rodiče s dětmi budou cvičit, zpívat a učit je první říkadla. Budeme si povídat o kojení, výživě a všem, co souvisí s výchovou dětí. Ale hlavně zde naleznete prostor pro setkávání rodičů se stejně starými dětmi, můžete se podělit o své radosti i starosti.

 • +Koťátka 10-12 měsíců

  Rodiče s dětmi budou cvičit, zpívat a učit je první říkadla. Budeme si povídat o prvních krůčcích, období vzdoru i o různých etapách psychomotorického vývoje dětí. Ale hlavně zde naleznete prostor pro setkávání rodičů se stejně starými dětmi, můžete se podělit o své radosti i starosti.

 • +Sluníčka 12-15 měsíců

  Rodiče s dětmi budou cvičit, zpívat a učit je první říkadla. Ukážeme vám možnosti domácí výroby jednoduchých hraček a pomůcek pro rozvoj psychomotoriky. V malé skupině (maximálně 8) učíme děti prvním sociálním dovednostem, rodiče se zde mohou podělit o své milé i nemilé zkušenosti, spojené s péčí o své děti.

 • +Kuřátka 14-16 měsíců

  Společné hraní dětí s rodiči, říkadla, písničky, tanečky a hry pro rozvoj rozumových, smyslových a pohybových schopností. Využíváme ke cvičení různých tradičních pomůcek, jako jsou fitbally, overbally, překážkové dráhy, tunely, ale také netradiční pomůcky, např. drátěnky, papírové trubičky, brčka ….Ukážeme rodičům, jak je možné rozvinout vlastní kreativitu při tvorbě hraček pro děti.

 • +Broučci 1-1,5 roku

  Společné hraní dětí s rodiči, říkadla, písničky, tanečky a hry pro rozvoj rozumových, smyslových a pohybových schopností. Využíváme ke cvičení různých tradičních pomůcek, jako jsou fitbally, overbally, překážkové dráhy, tunely, ale také netradiční pomůcky, např. drátěnky, papírové trubičky, brčka ….Ukážeme rodičům, jak je možné rozvinout vlastní kreativitu při tvorbě hraček pro děti.

 • +Berušky 1,5-2 roky

  Společné hraní dětí s rodiči, říkadla, písničky, tanečky a hry pro rozvoj rozumových, smyslových a pohybových schopností. Využíváme ke cvičení různých tradičních pomůcek, jako jsou fitbally, overbally, překážkové dráhy, tunely, ale také netradiční pomůcky, např. drátěnky, papírové trubičky, brčka. Při zpívání se děti učí hrát na rytmické hudební nástroje a rodiče si připomenou texty i nápěvy lidových písniček.

 • +Zajíčci 2-2,5 roku

  Společné hraní dětí s rodiči, říkadla, písničky, tanečky a hry pro rozvoj rozumových, smyslových a pohybových schopností. Využíváme ke cvičení různých tradičních pomůcek, jako jsou fitbally, overbally, překážkové dráhy, tunely, ale také netradiční pomůcky, např. drátěnky, papírové trubičky, brčka. Snažíme se děti vést k samostatnějšímu cvičení s minimální dopomocí rodičů. Při zpívání se děti učí hrát na rytmické hudební nástroje a rodiče si připomenou texty i nápěvy lidových písniček.

 • +Žabičky - 3,5-6 roky

  Společné cvičení dětí s rodiči v tělocvičně s využitím pomůcek pro rozvoj rozumových, smyslových a pohybových schopností, učení se kolektivní hře, respektu.